Диагностика - Специализиран център за детокс и отслабване Pulse Health Center

Диагностика

Апаратно програмен комплекс „МЕТАТРОН“

Биорезонанс диагностика /с най-новия модел апарат Метатрон/

Безвредно сканиране на всички органи на ниво тъкан, клетка и дори ДНК
Вероятни диагнози с достоверност до 98%
Анализ на диагнозите: стадий, развитие, необходимост от лечение
Откриване на причинители: бактерии, вируси, гъбички, паразити, алергени
Биохимични показатели, вкл. витамини, микроелементи, хормони, ензими и др.
Възможности за терапия: храни, билки, добавки, кристали, хомеопатия и медикаменти
Промоционална цена за втори преглед и проследяване на промените!
Биорезонансните апарати, най-новият от които е Метатрон,  обединяват диагностичните възможности на компютърната томография, ядрено-магнитния резонанс, и ултразвуковото изследване. Всеки един от тях поотделно открива само оформения вече процес или заболяване, докато Метатрон скенерът анализира състоянието на отделния орган до ниво клетка и позволява ранна диагностика и прогноза за развитие на евентуално заболяване от 3 до 5 години преди появата на първите оплаквания.

За кратко време с апарата се извършва експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на целия организъм, без да се налага провеждане на предварителна специална подготовка и диети. Изисква се единствено около два часа преди провеждане на изследването да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки и хранителни добавки, които биха компрометирали крайния резултат.

Всички органи и клетки притежават специфични само за тях вълнови трептения, които характеризират нормалната им функция. В резултат на стрес, инфекции, алергии, замърсена околна среда и др. в тях възникват болестни електромагнитни колебания различни от тези на здравия орган и чрез нервната система те достигат до мозъка. Апаратурата приема излъчените от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация и регистрира спектрално сходство на познаваемост със заболяване до 98 % в изследвания орган.

Без отрицателни за здравето въздействия се измерват и анализират промените на вълновите характеристики на магнитните полета на всеки орган в човешкия организъм до ниво клетка, което дава възможност:

 • да се регистрират заболяванията, включително в ранен безсимптомен стадий, да се определя местонахождението им, характера на патологията, фаза и ход на развитие, преценка на адаптивните възможности на организма.
 • да се установяват причинителите на заболяването /вируси, бактерии, паразити, алергени, храни/ и веднага да се изготви адекватна индивидуална програма за лечение, като подбраните лечебни препарати се тестват в резонансната камера на апарата за ефективност , поносимост и съвместимост.
 • да се анализират при всеки пациент заложените в хромозомите му наследствени заболявания и възможността за ранна превенция на проявата им.
 • да се определят биохимичните показатели в режим на NLS анализ.
 • да се тестват медикаменти, хранителни добавки, билки и др.: до колко те са подходящи за прием спрямо индивидуалните биологични характеристики на тествания организъм.
 • да се ускорят процесите на възстановяване на организма при боледуване чрез стимулиране на собствения оздравителен потенциал с помощта на МЕТА терапия /мета-честотна терапия за клетъчно възстановяване/, която е заложена в апарата
 • да се проконтролира в хода на провеждано лечение ефективността на различните методи на въздействие в оздравителния процес и да се направи сравнение с предишни получени резултати.

МЕТА терапия – чрез нея се оказва терапевтично въздействие върху поразените структури, стимулират се възстановителните процеси в организма, регенерацията на тъканите и обезвреждането на инфекциозните причинители. Програмата е заложена в апарата Метатрон. Дневно лечебно въздействие с МЕТА- терапия се изпълнявана на не повече от три органа. Общият брой процедури се определя в зависимост от стадия и тежестта на заболяването.

Fit3D ProScanner

Ако нямате представа какво реално е състоянието на тялото ви (да си припомним, че килограмите в повечето случаи не са фактор, по който това се определя), този скенер ще се превърне във вашия най-честен приятел, който нищо няма да ви спести. Заставате в него за само 40 секунди и и той ви прави 360-градусово сканиране като извлича референтни стойности с гарантирана точност. Килограми,  % мазнина, % костна плътност, % хидратация, обиколки на различните части на вашето тяло и още много много други. Така, поставяйки си цел, вие можете да следите процеса, в който се доближавате към нея, като получавате надеждна информация за прогреса си и дали сте на прав път.

Супер-иновативната система за проследяване на личното състояние и постижения е основна част от диагностиката в Pulse Health Center.

Как работи:

 1. Създаваме Ви профил
 2. Стъпвате на уреда и хващате дръжките
 3. САМО за 40 секунди Fit3D ProScanner прави пълно 360 градусово 3D сканиране на тялото  и извлича най-често използваните референтни фитнес измервания, без грешки в изчисленията.
 4. След 5 до 10 минути, диагностикът получава подробен доклад от първоначалното сканиране, който съдържа измервания на тялото и 3D аватар.

Аура камера

Снимка на аурата – нова технология за визуализиране на човешката биоенергия
Нашата Аура е показател за здравето и състоянието на ума, духа и тялото, а

Аура камера е единственият уред, с който можете да проследите взаимовръзката между емоции и болест и да намерите пътя към здравето. Тя анализира емоционално-енергийното състояние на човек и показва цвета, размера, формата и целостта на човешкото биополе. Показва разпределението на енергии в тялото и фиксира проблемни области в случай на дисбаланс. Нашите мисли, емоции, потенциал и физическо здраве са отразени в нашата Аура. По цвета на Аурата можем да определим качествата, с които човек е природно надарен и трябва да развива. Нивата в енергийните центрове показват как протича енергията в човешкото тяло, като при изтичане и недостиг на енергия, можем да дадем препоръки за възстановяването й и да открием първопричината за изгубената хармония.

Снимката на аурата дава възможност да се види част от човешката природа, която все още е скрита дори от самия човек.

КАК СЕ ПРАВИ СНИМКА НА АУРАТА?
Човек поставя дланта на лявата си ръка върху специален панел, снабден с набор от множество сензори за фиксиране на био данни. Специална програма, която е създадена на база дългогодишни изследвания, анализира получената информация и дава резултат под формата на снимки на аура и чакри, диаграми и графики, а също така формира текстов доклад.

При нас ще разберете:

 • Дали имате енергийна защита;
 • Цвета на Вашата Аура и какво означава той;
 • Кои са Вашите силни страни и как да ги развивате;
 • Балансирани ли са чакрите Ви;
 • Кои емоции Ви разболяват;
 • Качествата върху които да работите, за да подобрите живота си;
 • Интимна сфера и съвместимост;
 • Дали Вие или детето ви е Кристално или Индиго;
 • Ще получите индивидуални препоръки съобразно Вашите нужди;

Сегментен анализ на телесна маса

За да се изготви индивидуален хранителен режим за лечението и периода след него, е нужно да се изследва физическата структура на тялото от гледна точка на скоростта на метаболизма, чистите и телесни мазнини и нивото на течностите в организма. Изследването на BMI или индекс на телесната маса става бързо и лесно. Проверява се какво е съотношението на мастната тъкан към общото телесно тегло  – това е базова информация по пътя към постигане на здраво и изваяно тяло!

Дали вашата метаболитна възраст съвпада с реалната? Пиете ли достатъчно вода? Достатъчно мускулна маса ли имате?

Този анализ е много важен за изготвянето на правилен индивиуален хранителен режим за лечението и периода след него.

В Pulse Health Center правим този сегментен анализ посредством специализиран уред Tanita. Той сканира тялото и извършва прецизни измервания, които са от изключителна важност при изготвяне на различни режими, като:

 • Програми за отслабване;
 • Детоксикация;
 • Антистрес програми;
 • Регулиране на баланса на телесни мазнини и течности;
 • Поддържане на оптимална мускулна маса;

Tanita проследява с изключителна точност следните основни показатели:

 • Тегло;
 • Процент на течности в цялото тяло;
 • Процент на мазнини в цялото тяло;
 • Мускулна маса в кг;
 • Индекс на телесна маса;